PLATOX vzw
economische beroepen in de 21ste eeuw

Bemiddelingsaanvraag en uitspraak bezwaar

Wanneer u een bezwaar heeft ingediend en een aanvraag bij de bemiddelingsdienst van de FOD Financiën dan kan vanaf 1 september 2017 geen uitspraak meer gedaan worden over het bezwaar zolang de bemiddelingsaanvraag lopende is. (wet van 10 juli 2017 – Belgisch Staatsblad 20 juli 2017)