PLATOX vzw
economische beroepen in de 21ste eeuw

Hof van beroep Brussel 20 april 2015 : vaste inrichting – plaats van dienst - btw

Een deel van de activiteiten van een Belgische transportonderneming verplaatst naar een Luxemburgse vennootschap.  Omdat de activiteiten van de Luxemburgse vennootschap niet veel voorstelde en de facto via haar Belgische zustervennootschap functioneerde, beslist het hof dat er sprake was van een Belgische vaste inrichting en de Belgische btw verschuldigd is over de geleverde prestaties.