PLATOX vzw
economische beroepen in de 21ste eeuw

Uitstel indiening aangiften personenbelasting - bis

De mandatarissen mogen de aangiften voor de personenbelasting van hun cliënten tot en met 6 november 2017 indienen (in plaats van 26 oktober 2017 zoals initieel voorzien).

De uiterste datum wordt uitgesteld door technische problemen met Tax-on-web die de laatste dagen voorkwamen