PLATOX vzw
economische beroepen in de 21ste eeuw

Tankkaart zorgt voor hogere vennootschapsbelasting

Sinds begin 2017 wordt het bedrag dat in de verworpen uitgaven komt voor het privégebruik van een firmawagen opgetrokken van 17% naar 40% wanneer de vennootschap ook de brandstofkosten ten laste neemt via een tankkaart of via kostennota’s.  Wanneer echter enkel de beroepsmatige brandstofkosten vergoed worden dan blijft het tarief van 17% geldig.  De fiscus verduidelijkt in een nieuwe FAQ op welke manieren het bewijs van beroepsmatige vergoedingen kan geleverd worden:

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=351afcf8-bae9-43c3-8056-e500eb9ab715&caller=1#findHighlighted