PLATOX vzw
economische beroepen in de 21ste eeuw

Afschrijvingstermijn zonnepanelen

In  de  praktijk stellen de controleurs vaak een afschrijvingstermijn van (minstens) 20 jaar voorop (ruling 2010.317 van  7/9/2010 en rechtspraak Antwerpen 28/6/2016). 

Er bestaat echter geen algemeen afschrijvingspercentage op zonnepanelen omdat de omstandigheden zowel economisch als technisch zeer sterk kunnen verschillen aldus de Minister (Mond.Vr.nr. 17034 Luk Van Biesen, 18 april 2017,Kamercommissie Financiën).   De termijn zou in overleg met de controleur moeten bepaald worden.     De belastingplichtige heeft wel de bewijslast aan te tonen dat de geraamde economische levensduur minder dan 20 jaar bedraagt.