PLATOX vzw
economische beroepen in de 21ste eeuw

Indieningsdata fiscale aangiften bekend !

 
Aangifte Papieren Elektronisch Via mandataris
Personenbelasting 29.06.2017 13.07.2017 26.10.2017
Belasting niet-inwoners – natuurlijke personen 09.11.2017 07.12.2017 07.12.2017
Vennootschapsbelasting (*) 27.09.2017 ---
Belasting niet-inwoners - vennootschappen (*) 27.09.2017 ---
Rechtspersonenbelasting (*) 27.09.2017 ---

(*) In geval van overmacht blijft het mogelijk om een papieren aangifte in te dienen. De termijn zal dezelfde zijn als de termijn van de elektronische aangifte.

De FOD Financiën informeert dat:

  • Biztax op 1 juni 2017 zal openen voor het aanslagjaar 2017.
  • Tax-on-web op 14 september beschikbaar zal zijn voor de belasting niet-inwoners, aanslagjaar 2017.