PLATOX vzw
economische beroepen in de 21ste eeuw

Hof van beroep Antwerpen (24/1/2017): forfaitair voordeel woning discriminerend

De hoven van beroep te Antwerpen (24 januari 2017) en Gent (24 mei 20116) besluiten dat de bepaling van het forfaitair voordeel van alle aard voor het gratis ter beschikking stellen van een woning discriminerend is.  Het berekening van het forfait verschilt naargelang de woning ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijk persoon dan wel een rechtspersoon.  In dit laatste geval is het forfaitaire voordeel bijna 4 keer hoger (geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 3.8 versus geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60).
Er wordt wel verwacht dat de fiscus cassatieberoep zal aantekenen.