PLATOX vzw
economische beroepen in de 21ste eeuw

Optiestelsel voor verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid

Het koninklijk besluit van 6 juni 2019 (BS van 14 juni 2019) voert een optiestelsel in voor verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid – met zetel gevestigd in België – waardoor ze voortaan kunnen kiezen voor een onderwerping aan de rechtspersonenbelasting (RPB). Een overgangsmaatregel voorziet, voor de inkomsten van 2018, dat deze keuze moet worden gemaakt voor 11 juli 2019. 

 

Belang keuze onderwerping aan rechtspersonenbelasting
Door de goedkeuring van een nieuwe bepaling in het WIB92 kan een natuurlijke persoon die handtekeningsbevoegdheid bezit op de bankrekening van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, worden belast op de inkomsten op deze rekening. De maatregel kan een ontmoedigend effect hebben op de waarneming van mandaten in een vereniging.
De wetgever biedt de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid daarom de optie om te kiezen voor een onderwerping aan de RPB, waardoor een gemachtigde die de rekening van de vereniging beheert, niet wordt belast op de inkomsten op die rekening.

Vrijwillige keuze van onderwerping aan de RPB – hoe?
De vereniging moet zijn keuze per brief (aangetekend of per e-mail) stuur naar de bevoegde directeur van directe belastingen. De territoriale bevoegdheid wordt bepaald door de zetel van de vereniging die vermeld is in de statuten.
De brief moet voor de 60ste dag die de laatste dag van het belastbaar tijdperk voorafgaat (oftewel in principe ten laatste op 31 oktober) worden verstuurd.
De overgangsmaatregel voor inkomsten van 2018: de termijn wordt verlengd tot 11 juli 2019.

Stukken bijvoegen bij de brief?
Aanvullen met de nodige informatie teneinde de FOD Financiën in staat te stellen de samenstelling van het vermogen van de vereniging te kennen;
Aanvullen met een lijst waarop de leden van de vereniging worden vermeld.

Hoelang blijft de keuze tot onderwerping aan de RPB geldig?
De RPB zal van toepassing zijn vanaf het belastbaar tijdperk waarin de brief zal worden verstuurd naar de FOD Financiën en geldt voor 6 belastbare tijdperken.
Bij het verstrijken van deze periode zal de vereniging een nieuwe brief moeten sturen waarin zijn keuze voor onderwerping aan de RPB desgevallend meedeelt.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /customers/6/5/c/platox.be/httpd.www/templates/platox2/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /customers/6/5/c/platox.be/httpd.www/templates/platox2/html/modules.php on line 39