PLATOX vzw
economische beroepen in de 21ste eeuw

Europese Hof van Justitie 15 juli 2015 : wanneer heeft een holding recht op btw aftrek

passieve holdings : geen recht op aftrek
actieve holding met enkel handelingen die vrijgesteld van btw zijn (Richtlijn 2006/112/EG) : geen recht op aftrek
holding die naast het houden en verwerven van aandelen enkel het beheer van de aangehouden vennootschappen doet en belastbare handelingen stelt :  recht op aftrek
actieve holding met handelingen die wel en handelingen die niet vrijgesteld van btw zijn (gemengde belastingplichtige holding) : recht op aftrek met toepassing van het algemeen verhoudingsgetal of de regel van het werkelijk gebruik
bron : Accountancy & fiscaliteit nr  39 , 19 november 2015