PLATOX vzw
economische beroepen in de 21ste eeuw

De richtlijnen voor het bestellen, opstellen en indienen van de papieren fiches 281.50

De richtlijnen voor het bestellen, opstellen en indienen van de
papieren fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 met betrekking
tot de inkomsten van 2015 zijn beschikbaar op de website:

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/05/11_1.pdf#Page121