PLATOX vzw
economische beroepen in de 21ste eeuw

Restaurantkosten toch belastbaar als geheime commissielonen ?

 

De administratieve tolerantie bepaalde in een circulaire (421/628.803) dat restaurantkosten met het karakter van een voordeel van alle aard niet als geheime commissielonen kunnen worden belast.

Het Hof van Beroep te Gent (30/10/2015) stelt dat deze stelling strijdig is met de wet en dus door de belastingplichtige niet kunnen worden ingeroepen.