PLATOX vzw
economische beroepen in de 21ste eeuw

Revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2016 : 4,23

De revalorisatiecoëfficiënt voor het berekenen van het huurexcedent blijft ongewijzigd.
bron : Belgisch Staatsblad van 6 november 2015