PLATOX vzw
economische beroepen in de 21ste eeuw

Liquidatiereserve : uitstel datum

Vandaag verscheen op de website van de Fod Financiën dat de uiterlijke termijn voor indiening en betaling liquidatiereserve verlengd van 30 november 2015 tot en met dinsdag 15 december 2015. Voor de betalingen is de valutadatum doorslaggevend.