PLATOX vzw
economische beroepen in de 21ste eeuw

Hof van Cassatie (20/2/2014): Restaurantkosten doorrekenen

Wanneer restaurantkosten niet afzonderlijk zijn doorgerekend aan de klant maar in een globaal bedrag samen met andere prestaties dan zijn deze kosten slechts beperkt aftrekbaar (art 53, 8° WIB 92).  Als de restaurantkosten klaar, duidelijk en afzonderlijk zijn aangerekend aan de klant dan zijn ze 100% aftrekbaar en geldt de aftrekbeperking bij de klant (Comm. Ib 53/165).

Dit principe geldt niet voor andere beperkt aftrekbare kosten zoals autokosten.

Bron : Tips & Advies Belastingen, 14/9/2015